Koepelorganisatie

De World Ju Jitsu Federation Nederland (WJJF Nederland) is een koepelorganisatie die zich inzet voor het behoud en verdere ontwikkeling van traditioneel Ju Jitsu in Nederland.
Eén van de speerpunten is ervoor zorg dragen dat Ju Jitsu als pure zelfverdedigingsvorm blijft bestaan. Er zijn dan ook geen wedstrijdvormen van het Ju Jitsu terug te vinden bij de aangesloten scholen.

 

De Nippon Dai Budo Kai Nederland (NDBK Nederland) richt zich op de Japanse krijgskunsten, met uitzondering van Ju Jitsu.
Sporten die van nature een competitieloos karakter hebben, zoals Aikido of Aiki-Jitsu zijn bij ons aangesloten geweest. Sporten die wel een competitief element kennen (bijvoorbeeld judo) werden aangeboden met de nadruk op de sport en niet op de wedstrijden.

De NDBK Nederland is niet ingeschreven bij de KvK, maar bestaat als onderbond van de WJJF Nederland.

Aangesloten verenigingen of sportscholen kunnen een beroep op de WJJF Nederland / NDBK Nederland voor ondersteuning bij het opzetten of uitbreiden van de activiteiten.

Aan activiteiten (zoals stages), georganiseerd door een WJJF Nederland / NDBK Nederland aangesloten vereniging of sportschool, kan door leden van de WJJF Nederland / NDBK Nederland tegen gereduceerd tarief worden deelgenomen.

De WJJF Nederland / NDBK Nederland biedt aangesloten verenigingen en sportscholen de mogelijkheid om een beroep te doen op lokale en nationale subsidies (zoals Jeugdsportfonds, Meedoenregeling, sportstimulerings etc.).

Geïnteresseerde verenigingen of sportscholen kunnen zich tot onderstaand adres wenden:

World Ju-Jitsu Federation Nederland
Sedanlaan 18
5627 MT Eindhoven
m_dankers@sportschool-legranse.nl

 

KvK: 41096817
IBAN: NL71 INGB 0000796664